Ash, Volatile matter

Thiết bị xác định hàm lượng tro và chất bốc trong than, than cốc và các loại nhiên liệu sinh khối dạng rắn khác trong các nhà máy điện, công nghiệp than, công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa dầu, lĩnh vực bảo vệ môi trường, công nghiệp xi măng, trong các nhà máy giấy, trong lĩnh vực thăm dò địa chất, trong các viện nghiên cứu và trong trường học.

Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 1171; ISO 562; ASTM D 3174-04; ASTM D 3175-07; GB/T212-2008.