PLASTOMETER PL 2000

PLASTOMETER PL 2000

Hệ thống lò đơn- PL2001                                          Hệ thống lò đôi- PL2002

                   


Tiêu chuẩn ASTM D 2639 và ISO 10329 đưa ra một phương pháp đo cho các tính chất nhựa (plastic) của than khi bị nung nóng ở tốc độ không đổi, dưới các điều kiện theo quy định.

Độ hóa lỏng của than (Fluidity of coal) thu được khi đặt một mô-men xoắn không đổi trên một máy khuấy đặt trong buồng thử nghiệm với mẫu than, gia nhiệt buồng thử nghiệm trong một lò nung với môi trường kim loại nóng chảy và ghi lại chuyển động quay bởi một trống quay chia độ tới 100 độ chia, D,D,P.M (số độ chia trong một phút) liên quan tới độ gia tăng nhiệt độ.

PL 2000 là một hệ thống hoàn toàn tự động cho việc xác định độ hóa lỏng của than (coal fluidity) bằng phương pháp Gieseler theo các tiêu chuẩn ASTM D 2639 và ISO 10329.

Tất cả các thủ tục phân tích, ngay cả những chuyển động lên xuống của buồng thử nghiệm (crucible), là tự động: Nhân viên vận hành chỉ cần nạp mẫu, đặt buồng thử nghiệm vào trong lò và khởi động hệ thống.

Năng suất của hệ thống lò đôi được tăng lên đáng kể do sự giảm thời gian chờ đợi cho việc gia nhiệt và làm nguội.

Phiên bản Lò đôi cho phép bắt đầu ngay một thử nghiệm mới chỉ đơn giản bằng cách gắn buồng thử nghiệm và quay đầu plastometric sang vị trí lò thứ hai.

Khi bắt đầu quá trình, PL 2000 sẽ làm nóng lò nung trước, kiểm tra sự nạp mẫu đã đúng hay chưa, hạ buồng thử nghiệm xuống, khôi phục nhiệt độ lúc khởi động, tăng nhiệt độ với tốc độ tăng ổn định và tiến hành việc đo chỉ tiêu hóa lỏng của mẫu.

Chuyển động quay của trống được ghi lại bởi một bộ mã hóa quang học với độ phân giải 0.2 D.D.P.M.

Giá trị nhiệt độ lò nung và độ hóa lỏng (fluidity) được hiển thị và in ra trong suốt quá trình thử nghiệm.

THANHANTD., JSC
29/07/2013
Chủ đề: PLASTOMETER PL 2000,