Crushing StrengthTest System

HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN RB 1000

Tuân theo các tiêu chuẩn ISO 4700 và tiêu chuẩn ASTM E 382-83, RB 1000 là một hệ thống hoàn toàn tự động để xác định cường độ chịu nén (crushing strength) của viên quặng sắt đã nung và độ suy giảm (reduced) của viên quặng sắt.

Thiết bị bao gồm một bộ nạp mẫu, với một trình xử lý tự động và trung chuyển cho các mẫu và một đơn vị điện tử để hiển thị, in ấn và thống kê số liệu thống của thử nghiệm.


Các tùy chọn sau cũng đã được phát triển và sẵn sàng cung cấp tới khách hàng:

Load Cell cho các tải trọng thấp: (3 kN toàn dải » 300 kg) cho các viên quặng mềm – có thể thay thế với cell 10 kN – phần mềm hiệu chuẩn tự động.

Thiết bị đo kích thước mẫu liên tục: cho việc xác định tải trọng nén bởi độ co mẫu.

Phần mềm trên PC: để thu thập dữ liệu cường độ chịu nén cùng với mỗi đường cong tải trọng và phân tích thống kê dữ liệu.

Hệ thống hiệu chuẩn: bao gồm load cell chính xác 10 kN đã được cấp chứng chỉ - đơn vị tạo tải trọng và bộ hiển thị tải trọng - tín hiệu ra serial - độ chính xác 0.1%.

THANHANTD., JSC
29/07/2013