Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Khi bạn tới thăm trang thông tin điện tử (website) của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ THƯƠNG HIỆU THÀNH AN (THANHANTD.,JSC) này. Bạn hãy tin tưởng rằng chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của bạn. Lưu lượng và thể loại thông tin tiếp nhận phụ thuộc vào việc bạn sử dụng website của chúng tôi như thế nào. Thông tin có thể sẽ được lưu lại và sử dụng để tăng cường hơn nữa quan hệ của chúng tôi với bạn.

Mời bạn hãy dành ít phút đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu xem thông tin được sử dụng như thế nào và các biện pháp cụ thể mà THANHANTD.,JSC áp dụng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Phần này nêu rõ các chính sách của THANHANTD.,JSC trong việc xử lí những thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn, thông qua việc bạn vào thăm website này.

Sử dụng website thông thường

Khi ghé thăm website này để tiếp cận với các thông tin về THANHANTD.,JSC, về sản phẩm, dịch vụ mà THANHANTD.,JSC cung cấp, cùng với thông tin, báo chí cập nhật, bạn không cần phải cho chúng tôi biết bạn là ai và tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào. Dữ liệu duy nhất mà chúng tôi thu thập qua việc bạn ghé thăm này là các thông tin như nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, website đã đưa bạn đến với chúng tôi, bạn quan tâm đến trang, mục nào trong website của THANHANTD.,JSC và thời gian của những lần bạn truy cập, v.v...

Chúng tôi sử dụng thông tin này để đưa ra các số liệu thống kê để có thể đánh giá chất lượng website của THANHANTD.,JSC, nhằm phục vụ người sử dụng được tốt hơn. Thông tin này cũng có thể được chia sẻ với bên thứ ba để phân tích, lưu trữ hoặc tổng hợp.

Thu thập thông tin nhận biết cá nhân

Trong một số trường hợp, THANHANTD.,JSC có thể yêu cầu bạn cho biết một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp cho bạn một thông tin hay dịch vụ nào đó. Các thông tin này, ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, và các dạng yêu cầu, sẽ được thu nhận và lưu trữ phù hợp với bản chất của yêu cầu đó để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ mà THANHANTD.,JSC cung cấp cho bạn. Thông tin này có thể được chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để sử dụng thay mặt THANHANTD.,JSC theo đúng cam kết bảo mật mà chúng tôi đã đưa ra. Các thông tin này không bao giờ được cung cấp hoặc bán cho bất kì một công ty nào khác để sử dụng cho mục đích riêng của họ.

Trong thời gian bạn ghé thăm này, bạn có thể kết nối đến các website khác như các website được thiết kế riêng cho từng mảng sản phẩm, dịch vụ của THANHANTD.,JSC. Các website này lại có thể giúp bạn kết nối đến các website của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của THANHANTD.,JSC, ví dụ như các trang thuộc quyền quản lí của nhà phân phối sản phẩm cho THANHANTD.,JSC hoặc các trang nghiên cứu sản phẩm của bên thứ ba. Bạn nên chú ý kiểm tra Chính sách bảo mật của tất cả các website đó trước khi cung cấp bất kì thông tin nhận biết cá nhân nào của bạn.

Thư điện tử có ghi thông tin cá nhân

Người sử dụng website có thể quyết định việc gửi thông tin nhận biết cá nhân cho THANHANTD.,JSC bằng thư điện tử. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này vào mục đích được xác định trong nội dung bức thư điện tử để tăng cường sự hiểu biết của THANHANTD.,JSC về bạn và để cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

Giới hạn thẩm quyền truy cập

Website này do THANHANTD.,JSC cung cấp và chỉ được dùng vào các mục đích thông tin. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong website này nghĩa là bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong Bản quyền sử dụng và Chính sách bảo mật này của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện ấy, bạn không nên sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ website này.

Nếu bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách bảo mật này, THANHANTD.,JSC sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng website cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v... cho mục đích sử dụng cá nhận của bạn. Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc có ý định làm gián đoạn việc điều hành website này dưới bất cứ hình thức nào.

THANHANTD.,JSC trao quyền giúp bạn xem xét và tải về các tài liệu tại website này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn cần cam kết không được sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao và phải tuân thủ những giới hạn trong Bản quyền sử dụng.

Website này, bao gồm cả các tài liệu của nó, được các quy định về luật bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước về bản quyền trên thế giới mà Việt Nam có tham gia bảo hộ cho dù lưu ý về bản quyền có hay không xuất hiện trong các tài liệu. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền nêu trên khi sử dụng website này và ngăn chặn mọi sự sao chép bất hợp pháp các tài liệu này. Ngoại trừ được quy định trong Chính sách bảo mật này, THANHANTD.,JSC không thừa nhận bất kì quyền hạn ngầm định hoặc công khai, dưới bất kì hình thức bằng sáng chế (patent), nhãn hiệu hay bản quyền nào.

THANHANTD., JSC
07/07/2013
Chủ đề: chinh sach,