TB 5000

TB 5000 cho xác định chỉ số CSR

Thiết bị để thử nghiệm Cường độ than cốc sau phản ứng CSR (Coke Strength after Reaction) bao gồm một hệ thống trống đôi.

Cấu hình này cho phép thử nghiệm hai mẫu cùng một lúc. Số vòng quay được cài đặt trước trên bộ đếm kỹ thuật số và nó cho phép hiển thị số vòng quay còn lại tới khi kết thúc quá trình thử nghiệm. Cung cấp tính năng tự động dừng khi kết thúc thử nghiệm. Thiết bị được bảo vệ bởi một lồng an toàn với công tắc từ trên cửa.

Trong phiên bản theo tiêu chuẩn ISO của TB 5000, hộp số động cơ được điều khiển bởi một bộ điều khiển điện tử để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn với tốc độ quay là 20 ± 0,1 R.P.M.

Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM D 5341 và ISO 18894

THANHANTD., JSC
05/08/2013
Chủ đề: TB 5000,