Kính hiển vi soi nổi Optika

Dưới đây là một số model Kính hiển vi soi nổi của hãng Optika mà khách hàng hay lựa chọn.

Để biết được toàn bộ dải sản phẩm của hãng Optika, xin xem tại http://kinhhienvioptika.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.