Hãng AnMo-Đài Loan

AnMo Electronics Corporation đã đi đầu trong lĩnh vực số hóa hình ảnh từ năm 2000 cũng như là trung tâm của thiết kế phát triển của kính hiển vi kỹ thuật số tại Đài Loan. Trong những năm qua,  dòng kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay Dino-Lite dòng Camera gắn vào ống lắp thị kính của kính hiển vi Dino-Eye đã được triển mở rộng để phục vụ tốt hơn khách hàng trên toàn thế giới.

Bằng việc áp dụng một sự kết hợp của công nghệ, các sản phẩm của AnMo Electronics Corporation đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau (nhưng không giới hạn) của các ngành công nghiệp, y sinh học, giáo dục, nông nghiệp, và pháp lý cho các mục đích kiểm tra, kiểm soát chất lượng, sản xuất, nghiên cứu, xử lý tài liệu. Hơn thế nữa, chúng còn phục vụ cho các nhà sưu tầm.