LTD Test system

HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM LTD

Lò nung được thành lập trên cơ cấu lò ngang bao gồm các thành phần gia nhiệt hình khuyên bao quanh một ống phản ứng dạng trống quay nơi có chứa mẫu, được cách nhiệt với bên ngoài bởi các sợi gốm.

Các thiết bị kỹ thuật số bao gồm bộ điều khiển nhiệt độ và ghi dữ liệu, các thiết bị cung cấp và đo lưu lượng lượng khí cung cấp cho hoạt động tự động của các thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO.

Nhiệt độ của lò nung và ống phản ứng quay với tốc độ cố định, sẽ tự động được điều khiển bởi các chương trình thử nghiệm.

Lò nung và ống phản ứng khác nhau được cung cấp, theo các tiêu chuẩn khác nhau:

-          ISO 13.930 – Thử nghiệm động cho độ suy giảm – tan rã của quặng sắt tại nhiệt độ thấp (low-temperature reduction-disintegration)

-          ISO 11.257 - Xác định sự tan rã (disintegration) và quặng hóa (metallization) của nguyên liệu cho sự suy giảm trực tiếp bởi quá trình tái hợp khí.

THANHANTD., JSC
05/08/2013