Plastometer

Máy đo độ dẻo than PLASTOMETER PL 2000 là hệ thống hoàn toàn tự động để xác định độ lưu động (fluidity) của than bằng phương pháp Gieseler theo Tiêu chuẩn ASTM D 2639 và ISO 10329.