TB 3000

TB 3000 cho xác định chỉ số RDI

Thiết bị để thử nghiệm độ suy giảm - tan rã RDI (Reduction Disintegration) bao gồm hệ thống trống đôi. Cấu hình này cho phép thử nghiệm hai mẫu cùng một lúc. Số vòng quay được cài đặt trước trên bộ đếm kỹ thuật số và nó cho phép hiển thị số vòng quay còn lại tới khi kết thúc quá trình thử nghiệm. Cung cấp tính năng tự động dừng khi kết thúc thử nghiệm. Thiết bị được bảo vệ bởi một lồng an toàn với công tắc từ trên cửa.

Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 4696-1 và ISO 4696-2

THANHANTD., JSC
05/08/2013
Chủ đề: TB 3000,