RDI

Hệ thống thử nghiệm RDI

Với cùng một lò nung và hệ thống điều khiển, được tích hợp với các thiết bị đo lưu lượng khí thích hợp sử dụng với các loại ống phản ứng và chương trình điều khiển nhiệt độ cụ thể, cho phép thực hiện các bài thử nghiệm trên nguyên liệu quặng sắt thô như viên quặng (ore pellets), khối quặng (lumps), quặng thiêu kết (sinter), hoặc trên than cốc (coke), vôi (lime),… theo các tiêu chuẩn như: ISO 7215, ISO 4696-1, ISO 4696-2, ISO 4695, ISO 8371, ISO 4698, ISO 11258.