CRI-CSR

Hệ thống để xác định Chỉ số phản ứng của than cốc (Coke Reactivity Index) và Cường độ than cốc sau phản ứng CSR (Coke Strength after Reaction) theo các tiêu chuẩn ASTM D 5341, ISO 18894 và IS 4023 Meth.B.