Moisture

Thiết bị phân tích độ ẩm của than, than cốc, dầu mỏ, các loại khoáng sản và các nguyên liệu sinh khối rắn khác.

Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 11722; ASTM D 5142-09; GB/T212-2008; GB/T211-2007