Kính hiển vi soi nổi Optika

Một số model thông dụng khách hàng hay lựa chọn.

Xem thêm tại http://kinhhienvioptika.com hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm các dải sản phẩm của Optika.

Model: LAB 10

Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại 20x, 40x

Đầu kính: Loại 2 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 51 - 75 mm.

Thị kính: WF10x/20, bù đi ốp trên mắt trái

Mâm kính: cố định với đĩa mờ cho ánh sáng truyền qua, tích hợp kẹp tiêu bản

Vật kính: với hai độ phóng đại 2x - 4x có thể lựa chọn bằng cách xoay ổ lắp vật kính. Khoảng cách làm việc 80mm.

Hai đèn chiếu sáng: đèn LED cường độ cao phía trên và dưới chân đế, điều chỉnh cường độ sáng độc lập

Model: LAB 20

Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại điều chỉnh liên tục từ 7x tới 45x

Đầu kính: Loại 2 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 51 - 75 mm.

Thị kính: WF10x/20, bù đi ốp trên cả hai mắt

Mâm kính: cố định với đĩa mờ cho ánh sáng truyền qua, tích hợp kẹp tiêu bản

Vật kính: với hai độ phóng đại liên tục trong khoảng 0,7x...4,5x (hệ số phóng đại 6,43:1). Khoảng cách làm việc 85mm.

Hai đèn chiếu sáng: đèn LED cường độ cao phía trên và dưới chân đế, điều chỉnh cường độ sáng độc lập

Model: SZM-1

Kính hiển vi soi nổi loại 2 mắt, đèn halogen

Đầu kính: Loại 2 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 51 - 75 mm.

Điều chỉnh đi ốp: trên cả hai mắt

Thị kính: EWF10x/20 mm

Vật kính: tiêu sắc, điều chỉnh độ phóng đại liên tục trong khoảng  0,7x...4,5x (hệ số phóng đại 6,428:1).

Mâm kính: với đĩa màu trắng/đen cho việc sử dụng ánh sáng chiếu tới, đĩa kính mờ cho ánh sáng truyền qua.

Nguồn sáng: hai nguồn sáng cho ánh sáng chiếu tới và ánh sáng truyền qua bằng bóng đèn halogen 12V/15W. Góc nghiêng của nguồn sáng chiếu tới có thể điều chỉnh. Cường độ sáng được điều chỉnh bởi hai núm điều chỉnh riêng biệt dưới chân đế.

Model: SZM-2

Kính hiển vi soi nổi loại 3 mắt, đèn halogen

Đầu kính: Loại 3 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 51 - 75 mm.

Điều chỉnh đi ốp: trên cả hai mắt

Thị kính: EWF10x/20 mm

Vật kính: tiêu sắc, điều chỉnh độ phóng đại liên tục trong khoảng  0,7x...4,5x (hệ số phóng đại 6,428:1).

Mâm kính: với đĩa màu trắng/đen cho việc sử dụng ánh sáng chiếu tới, đĩa kính mờ cho ánh sáng truyền qua.

Nguồn sáng: hai nguồn sáng cho ánh sáng chiếu tới và ánh sáng truyền qua bằng bóng đèn halogen 12V/15W. Góc nghiêng của nguồn sáng chiếu tới có thể điều chỉnh. Cường độ sáng được điều chỉnh bởi hai núm điều chỉnh riêng biệt dưới chân đế.

Model: SZM-LED1

Kính hiển vi soi nổi loại 2 mắt, đèn LED

Đầu kính: Loại 2 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 51 - 75 mm.

Điều chỉnh đi ốp: ±5 đi ốp trên cả hai mắt

Thị kính: EWF10x/20 mm

Vật kính: tiêu sắc, điều chỉnh độ phóng đại liên tục trong khoảng  0,7x...4,5x (hệ số phóng đại 6,43:1).

Mâm kính: cố định với đĩa kính mờ cho ánh sáng truyền qua. Có kẹp tiêu bản.

Nguồn sáng: Hai nguồn sáng cho ánh sáng chiếu tới và ánh sáng truyền qua bằng bóng đèn LED công suất lớn.

Model: SZM-LED2

Kính hiển vi soi nổi loại 3 mắt, đèn LED

Đầu kính: Loại 3 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 51 - 75 mm.

Điều chỉnh đi ốp: ±5 đi ốp trên cả hai mắt

Thị kính: EWF10x/20 mm

Vật kính: tiêu sắc, điều chỉnh độ phóng đại liên tục trong khoảng  0,7x...4,5x (hệ số phóng đại 6,43:1).

Mâm kính: cố định với đĩa kính mờ cho ánh sáng truyền qua. Có kẹp tiêu bản.

Nguồn sáng: Hai nguồn sáng cho ánh sáng chiếu tới và ánh sáng truyền qua bằng bóng đèn LED công suất lớn.

Model: SZN-3

Kính hiển vi soi nổi loại 2 mắt, thân kính dạng trụ đứng, 2 nguồn sáng LED

Đầu kính: Loại 2 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 55 - 75 mm.

Điều chỉnh đi ốp: trên cả hai mắt

Thị kính: EWF10x/22 mm

Khoảng cách làm việc: 110 mm.

Vật kính: Parfocal tiêu sắc, điều chỉnh độ phóng đại liên tục trong khoảng  0,67x...4,5x cho độ phóng đại của kính max. 45x. (Có thể nâng cấp tối đa lên 225x khi mua thêm phụ kiện).

Mâm kính: tích hợp đĩa mờ cho ánh sáng truyền qua

Nguồn sáng: Bao gồm nguồn sáng truyền qua và nguồn sáng tới:

- Nguồn sáng truyền qua: đèn LED dạng đĩa dưới chân đế, cho vùng ánh sáng đồng đều với đường kính 100mm.

- Nguồn sáng tới (nguồn sáng phản xạ): đèn X-LED3 gắn trên thân kính.

Model: SZN-4

Kính hiển vi soi nổi loại 3 mắt, thân kính dạng trụ đứng, 2 nguồn sáng LED

Đầu kính: Loại 3 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 55 - 75 mm.

Điều chỉnh đi ốp: trên cả hai mắt

Thị kính: EWF10x/22 mm

Khoảng cách làm việc: 110 mm.

Vật kính: Parfocal tiêu sắc, điều chỉnh độ phóng đại liên tục trong khoảng  0,67x...4,5x cho độ phóng đại của kính max. 45x. (Có thể nâng cấp tối đa lên 225x khi mua thêm phụ kiện).

Mâm kính: tích hợp đĩa mờ cho ánh sáng truyền qua

Nguồn sáng: Bao gồm nguồn sáng truyền qua và nguồn sáng tới:

- Nguồn sáng truyền qua: đèn LED dạng đĩa dưới chân đế, cho vùng ánh sáng đồng đều với đường kính 100mm.

- Nguồn sáng tới (nguồn sáng phản xạ): đèn X-LED3 gắn trên thân kính.

Model: SZN-5

Kính hiển vi soi nổi loại 2 mắt, thân kính dạng trụ đứng, 3 nguồn sáng LED

Đầu kính: Loại 2 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 55 - 75 mm.

Điều chỉnh đi ốp: trên cả hai mắt

Thị kính: EWF10x/22 mm

Khoảng cách làm việc: 110 mm.

Vật kính: Parfocal tiêu sắc, điều chỉnh độ phóng đại liên tục trong khoảng  0,67x...4,5x cho độ phóng đại của kính max. 45x. (Có thể nâng cấp tối đa lên 225x khi mua thêm phụ kiện).

Mâm kính: tích hợp đĩa mờ cho ánh sáng truyền qua

Nguồn sáng: Bao gồm nguồn sáng truyền qua và nguồn sáng tới:

- Nguồn sáng truyền qua: đèn LED dạng đĩa dưới chân đế, cho vùng ánh sáng đồng đều với đường kính 100mm.

- Nguồn sáng tới (nguồn sáng phản xạ): 02 đèn X-LED3 với tay đỡ dẻo, cho phép điều chỉnh vị trí và phương độ chiếu sáng tới mẫu vật.

Model: SZN-6

Kính hiển vi soi nổi loại 3 mắt, thân kính dạng trụ đứng, 3 nguồn sáng LED

Đầu kính: Loại 3 mắt, nghiêng 45°, quay 360°

Khoảng cách liên đồng tử: 55 - 75 mm.

Điều chỉnh đi ốp: trên cả hai mắt

Thị kính: EWF10x/22 mm

Khoảng cách làm việc: 110 mm.

Vật kính: Parfocal tiêu sắc, điều chỉnh độ phóng đại liên tục trong khoảng  0,67x...4,5x cho độ phóng đại của kính max. 45x. (Có thể nâng cấp tối đa lên 225x khi mua thêm phụ kiện).

Mâm kính: tích hợp đĩa mờ cho ánh sáng truyền qua

Nguồn sáng: Bao gồm nguồn sáng truyền qua và nguồn sáng tới:

- Nguồn sáng truyền qua: đèn LED dạng đĩa dưới chân đế, cho vùng ánh sáng đồng đều với đường kính 100mm.

- Nguồn sáng tới (nguồn sáng phản xạ): 02 đèn X-LED3 với tay đỡ dẻo, cho phép điều chỉnh vị trí và phương độ chiếu sáng tới mẫu vật.

Model: XC-100L

Kính hiển vi soi nổi cầm tay cho việc đo kích thước

Kính hiển vi dạng cầm tay cho việc đo kích thước. Thị kính cố định WF10x/18mm với trắc vi có thang chia 1/10mm.

Vật kính 10x (độ phóng đại toàn kính là 100x); điều chỉnh tiêu cự bởi hệ thống khe và bánh răng cơ khí; đi kèm đèn chiếu sáng sử dụng pin dạng bút có khả năng điều chỉnh cường độ sáng.

Model: XZ-1

Kính hiển vi soi nổi 1 mắt cho việc đo kích thước với 2 nguồn chiếu sáng

Kính hiển vi một mắt để bàn cho việc đo kích thước và quan sát bề mặt.

Thị kính cố định WF10x/18mm với trắc vi có thang chia 1/10mm.

Vật kính tiêu sắc độ phóng đại điều chỉnh trong khoảng 0.7...4.5x (độ phóng đại lớn nhất của kính là 45x).

Điều chỉnh tiêu cự bởi hệ thống khe và bánh răng cơ khí.

Hệ thống 2 đèn chiếu sáng cho ánh sáng tới chiếu tới và ánh sáng truyền qua sử dụng bóng đèn halogen 12V/10W.

Khoảng cách làm việc 90mm

Model: XZ-2

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt cho việc đo kích thước với màn hình LCD 8"

Kính hiển vi hai mắt để bàn cho việc đo kích thước và quan sát bề mặt với màn hình TFT LCD 8”.

Thị kính cố định WF10x/18mm

Vật kính tiêu sắc độ phóng đại điều chỉnh trong khoảng 0.7...4.5x (độ phóng đại lớn nhất của kính là 45x).

Điều chỉnh tiêu cự bởi hệ thống khe và bánh răng cơ khí.

Khoảng cách làm việc 96mm

Nguồn sáng dạng vòng LED với núm điều chỉnh cường độ sáng

Camera màu CCD (380 TVlines).

Màn hình TFT LCD 8” với thang chia vạch điện tử

 

THANHANTD., JSC
09/02/2015
Chủ đề: Kính hiển vi Optika,