Camera cho kính hiển vi Dino-Eye

Dòng camera gắn trực tiếp lên ống lắp thị kính của các loại kính hiển vi quang học. Kết nối với PC qua cổng USB và đi kèm bộ phần mềm xử lý hình ảnh tiên tiến.